Πως λειτουργεί

Η υψηλή γνώση των κανόνων ασφαλείας, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της ΕΛΕΔ, διασφαλίζουν το αδιάβλητο των διαδικασιών.
Ο κάθε χρήστης ταυτοποιείται με ένα και μοναδικό e-mail. Με τη χρήση αυτού του e-mail, μπορεί να ψηφίσει μία και μόνο φορά, ασφαλώς μυστικά και αυτόματα διαγράφεται από τους εκλογικούς καταλόγους.
Όπως συμβαίνει στις εκλογές με φυσική παρουσία δηλαδή. Μόνο που η Αστυνομική μας ταυτότητα, αντικαθίσταται από το e-mail μας.