Σε ποιους απευθύνεται

Το safevote.gr είναι η νέα υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρείας Διαδικτύου και έρχεται να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά σωματεία, ενώσεις, σύλλογοι, ομοσπονδίες, συνδικαλιστικοί φορείς κ.α.